อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

งานกระถาง FT002

รายละเอียด

1. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ยาว 4.00 ม. สูง 1.70 ม.

2. ประกอบด้วย

   2.1 ฐานคอนกรีต

   2.2 กระถางคอนกรีต 8 ใบ ( ไม่รวมกระถางกลม )

   2.3 แผงระแนงเหล็ก กรุด้วยไม้เฌอร่า พร้อมทาสีน้ำมัน

 

 


Contact us
FRONT SERVICE CO.,LTD
preneco.co.th
Copyright © front-service.com 2014 , All Rights Reserved Valid XHTML 1.0 Transitional