อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

งานกระถาง FT003

รายละเอียด

1. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ยาว 4.0 ม. สูง 2.50 ม.

2.ประกอบด้วย

   2.1 ฐานคอนกรีต

   2.2 กระถางคอนกรีต 6 ใบ ( ไม่รวมกระถางกลม )

   2.3 ระแนงเหล็กทำสีขาว


Contact us
FRONT SERVICE CO.,LTD
preneco.co.th
Copyright © front-service.com 2014 , All Rights Reserved Valid XHTML 1.0 Transitional