อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

งานกระถาง FT001

รายละเอียด

1. ขนาด กว้าง 0.90 ม. ยาว 2.20 ม. สูง 1.60 ม.

2. ประกอบด้วย

   2.1 ฐานคอนกรีต

   2.2 กระถางคอนกรีต 11 ใบ

   2.3 แผงระแนงเหล็ก  พร้อมทาสีน้ำมัน


Contact us
FRONT SERVICE CO.,LTD
preneco.co.th
Copyright © front-service.com 2014 , All Rights Reserved Valid XHTML 1.0 Transitional