แบบต่อเติม

1. งานต่อเติมด้านหลังทาวน์โฮม

BBT361 : แบบงานต่อเติมหลังทาวน์โฮม

- พื้นที่ขนาด 3 ม. x 6 ม. จำนวน 2 ชั้น
- ชั้นล่าง : ห้องน้ำ และ ห้องครัว 
- ชั้นบน : ห้องนอน

BBT362 : แบบงานต่อเติมหลังทาวน์โฮม

- พื้นที่ขนาด 3 ม. x 6 ม. จำนวน 2 ชั้น
- ชั้นล่าง : ห้องน้ำ และ ห้องครัว
- ชั้นบน : ระเบียง

BBT363 : แบบงานต่อเติมหลังทาวน์โฮม

- พื้นที่ขนาด 3 ม. x 6 ม. จำนวน 1 ชั้น
- ชั้นล่าง : ห้องน้ำ และ ห้องครัว 
- ชั้นบน : -

BBT364 : แบบงานต่อเติมหลังทาวน์โฮม

- พื้นที่ขนาด 3 ม. x 6 ม. จำนวน 1 ชั้น
- ชั้นล่าง : ลานซักล้างโล่ง 
- ชั้นบน : -

2. งานต่อเติมด้านหน้าทาวน์โฮม

3. งานต่อเติมด้านหลังบ้าน

4. งานต่อเติมด้านหน้าบ้าน

Contact us
FRONT SERVICE CO.,LTD
preneco.co.th
Copyright © front-service.com 2014 , All Rights Reserved Valid XHTML 1.0 Transitional